Tìm kiếm chung

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản: Hiển thị tìm kiếm

Cơ quan ban hành >> Ban Văn hóa – Xã hội
 STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về

Loại văn bản: Thông báo (1)

  1 33/HĐND-VHXH 27/07/2016 Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Landscape

Loại văn bản: Kế hoạch (5)

  2 18/KH-HĐND 16/06/2016 Giám sát chuẩn bị nội trình Kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh Khóa IX của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
Landscape
  3 10/KH-HĐND 23/03/2016 Tổng kết Nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Landscape
  4 4/KH-HĐND 22/02/2016 Giám sát chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 16 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Khóa VIII
  5 28/KH-HĐND 11/05/2015 Kế hoạch Giám sát chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa VIII của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Landscape
  6 4/KH-HĐND 10/02/2015 Giám sát chuyên đề năm 2015 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

Landscape

Loại văn bản: Quyết định (1)

  7 19/QĐ-HĐND 17/06/2016 Thành lập đoàn giám sát

Loại văn bản: Báo cáo (13)

  8 33/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội về dự thảo Nghị quyết “Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021” Landscape
  9 32/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Dự thảo nghị quyết “Chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn Landscape
  10 31/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Dự thảo nghị quyết “Chính sách đào tạo chuyên sâu viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021” Landscape
  11 32/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2016
Landscape
  12 31/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra Đề án và Dự thảo nghị quyết “Quy định một số chính sách đối với
học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh”
Landscape
  13 30/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra Đề án và Dự thảo nghị quyết “Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2016-2020” của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Landscape
  14 29/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra Đề án và Dự thảo nghị quyết “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và dạy nghề trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021” Landscape
  15 14/BC-HĐND 20/04/2016 Thẩm tra Đề án và Dự thảo nghị quyết “Cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”
của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Landscape
  16 13/BC-HĐND 20/04/2016 Tổng kết hoạt động Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2011-2016
Landscape
  17 68/BC-HĐND 04/12/2015 Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có thời gian thực hiện đến năm 2015,
tầm nhìn đến năm 2020, 2030

Landscape
  18 67/BC-HĐND 04/12/2015 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.
Landscape
  19 44/BC-HĐND 16/07/2015 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Landscape
  20 35/BC-HĐND 11/06/2015 Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn