Tìm kiếm chung

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản: Hiển thị tìm kiếm

Cơ quan ban hành >> Ban Dân tộc
 STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về

Loại văn bản: Kế hoạch (3)

  1 55/KH-HĐND 10/12/2015 Tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Landscape
  2 18/KH-HĐND 08/05/2015 Giám sát phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa VIII của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Landscape
  3 19/KH-HĐND 13/05/2014 Kế hoạch giám sát ky 11 cua Ban Dân tộc Landscape

Loại văn bản: Quyết định (1)

  4 17/QĐ-HĐND 08/05/2015 Thành lập Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa VIIILandscape

Loại văn bản: Báo cáo (25)

  5 71/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025 Landscape
  6 70/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết
về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm núi Ngọc Linh
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025
Landscape
  7 69/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
  8 68/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Đề án quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030 Landscape
  9 67/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi năm 2017 Landscape
  10 66/BC-HĐND 01/12/2017 Kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Landscape
  11 65/BC-HĐND 01/12/2017 Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Landscape
  12 64/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa IX Landscape
  13 26/BC-HĐND 14/07/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX Landscape
  14 25/BC-HĐND 14/07/2017 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Landscape
  15 24/BC-HĐND 14/07/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2017 Landscape
  16 15/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đề án, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2025
Landscape
  17 15/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đề án, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2025 Landscape
  18 14/BC-HĐND 14/04/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Landscape
  19 14/BC-HĐND 14/04/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2017
  20 20/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội
và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc
trên địa bàn các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2016
Landscape
  21 10/BC-HĐND 21/04/2016 Tổng kết hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh,nhiệm kỳ 2011-2016
Landscape
  22 57/BC-HĐND 24/12/2015 Kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Landscape
  23 53/BC-HĐND 07/12/2015 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và Dự thảo nghị quyết Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 Landscape
  24 52/BC-HĐND 07/12/2015 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện miền núi năm 2015
Landscape
  25 31/BC-HĐND 20/07/2015 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Landscape
  26 16/BC-HĐND 23/04/2015 Kết quả hội nghị giao ban giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện miền núi

Landscape
  27 33/BC-HĐND 07/07/2014 Báo cáo hoạt động Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 Landscape
  28 32/BC-HĐND 07/07/2014 Báo cáo chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Rừng Landscape
  29 31/BC-HĐND 07/07/2014 Báo cáo thẩm tra Ban Dân tộc HĐND tỉnh về KTXH 6 tháng đầu 2014 Landscape

Loại văn bản: Công văn (2)

  30 50/HĐND-DT 11/11/2015 Về thời gian, nội dung làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Landscape
  31 49/HĐND-DT 11/11/2015 V/v báo cáo nội dung giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Landscape

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn