Tìm kiếm chung

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản: Hiển thị tìm kiếm

Loại văn bản >> Công văn
 STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về

Loại văn bản: Công văn (16)

  1 251/HĐND-VP 12/07/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Landscape
  2 133/VP-HCTCQT 17/12/2020 V/v khảo sát triển khai xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam phiên bản 2.0 Landscape
  3 132/VP-HCTCQT 15/12/2020 Về việc đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân Landscape
  4 131/VP-HCTCQT 15/12/2020 Về việc đề nghị thu hồi chứng thư số cho cá nhân Landscape
  5 17/BCH 11/12/2020 Về đề nghị khen thưởng Landscape
  6 130/VP-HCTCQT 03/12/2020 V/v báo cáo danh sách cán bộ, công chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút. Landscape
  7 129/VP-HCTCQT 03/12/2020 Về việc báo cáo số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 Landscape
  8 129/VP-HCTCQT 03/12/2020 Về việc báo cáo số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 Landscape
  9 129/VP-HCTCQT 03/12/2020 Về việc báo cáo số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 Landscape
  10 129/VP-HCTCQT 03/12/2020 Về việc báo cáo số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 Landscape
  11 140/HĐND-TTHĐ 26/07/2016 V/v kiến nghị, đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 Landscape
  12 264/HĐND-TTHĐ 26/11/2015 V/v đề nghị thông báo việc tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII Landscape
  13 70/HĐND-KTNS 25/11/2015 V/v chuẩn bị tổ chức buổi tiếp xúc với một số hộ dân thôn Kế Xuyên, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình Landscape
  14 50/HĐND-DT 11/11/2015 Về thời gian, nội dung làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Landscape
  15 49/HĐND-DT 11/11/2015 V/v báo cáo nội dung giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Landscape
  16 44/HĐND-PC 02/07/2015 V/v góp ý Báo cáo số 271/BC-STNMT ngày 04/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Landscape

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn