Tìm kiếm chung

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản: Hiển thị tìm kiếm

Loại văn bản >> Báo cáo
 STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về

Loại văn bản: Báo cáo (109)

  1 71/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025 Landscape
  2 70/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết
về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm núi Ngọc Linh
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025
Landscape
  3 69/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
  4 68/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Đề án quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030 Landscape
  5 67/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi năm 2017 Landscape
  6 66/BC-HĐND 01/12/2017 Kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Landscape
  7 65/BC-HĐND 01/12/2017 Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Landscape
  8 64/BC-HĐND 01/12/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa IX Landscape
  9 26/BC-HĐND 14/07/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX Landscape
  10 25/BC-HĐND 14/07/2017 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Landscape
  11 24/BC-HĐND 14/07/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2017 Landscape
  12 18/BC-HĐND 18/04/2017 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình thông qua chủ trương tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 Landscape
  13 17/BC-HĐND 18/04/2017 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam Landscape
  14 16/HĐND-PC 18/04/2017 về báo cáo bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa IX Landscape
  15 33/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội về dự thảo Nghị quyết “Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021” Landscape
  16 32/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Dự thảo nghị quyết “Chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn Landscape
  17 31/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Dự thảo nghị quyết “Chính sách đào tạo chuyên sâu viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021” Landscape
  18 28/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 Landscape
  19 27/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trêm địa bàn tỉnh Landscape
  20 26/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Landscape
  21 15/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các nội dung tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa IX Landscape
  22 15/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đề án, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2025 Landscape
  23 15/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đề án, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2025
Landscape
  24 14/BC-HĐND 14/04/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và dự thảo nghị quyết Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Landscape
  25 14/BC-HĐND 14/04/2017 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2017
  26 7/BC-TTHĐ 22/07/2016 Về hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, IX và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Landscape
  27 32/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra các đề án của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnhtại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa IX
Landscape
  28 32/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2016
Landscape
  29 31/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình kinh tế, thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
Landscape
  30 31/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra Đề án và Dự thảo nghị quyết “Quy định một số chính sách đối với
học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh”
Landscape
  31 30/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra Đề án và Dự thảo nghị quyết “Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2016-2020” của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Landscape
  32 30/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020
Landscape
  33 29/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Landscape
  34 29/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra Đề án và Dự thảo nghị quyết “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và dạy nghề trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021” Landscape
  35 28/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Landscape
  36 27/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  37 26/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật
6 tháng đầu năm 2016; Đề án Quy định tặng Huy hiệu"Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”; Quy chế hoạt động của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Landscape
  38 25/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về quy định tặng Huy hiệu "vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam"
  39 24/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2016
  40 23/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
  41 20/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội
và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc
trên địa bàn các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2016
Landscape
  42 15/BC-HĐND 21/04/2016 Thẩm tra Đề án và dự thảo Nghị quyết về: “Đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; đặt tên bổ sung một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn và thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; đặt tên tuyến đường ven biển và đoạn đầu Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Landscape
  43 10/BC-HĐND 21/04/2016 Tổng kết hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh,nhiệm kỳ 2011-2016
Landscape
  44 18/BC-HĐND 20/04/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Landscape
  45 17/BC-HĐND 20/04/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về đề án Kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ giai đoạn 2016-2020
Landscape
  46 16/BC-HĐND 20/04/2016 Tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Landscape
  47 14/BC-HĐND 20/04/2016 Thẩm tra Đề án và Dự thảo nghị quyết “Cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”
của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Landscape
  48 13/BC-HĐND 20/04/2016 Tổng kết hoạt động Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2011-2016
Landscape
  49 12/BC-HĐND 15/04/2016 Tổng kết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 Landscape
  50 4/BC-HĐND 18/03/2016 Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Landscape
  51 2/ĐĐBQH-VP 15/03/2016 V/v Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII
Landscape
  52 2/BC-HĐND 03/02/2016 Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VIII

Landscape
  53 57/BC-HĐND 24/12/2015 Kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Landscape
  54 78/BC-HĐND 21/12/2015 Kết quả hoạt động trong năm 2015, Chương trình công năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Landscape
  55 90/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất và chuyển muc đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Landscape
  56 88/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án đề nghị công nhận xã Hương An, huyện Quế Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Landscape
  57 87/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016-2020
Landscape
  58 86/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Landscape
  59 85/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án và Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 Landscape
  60 84/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Landscape
  61 83/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

Landscape
  62 82/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2015
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
Landscape
  63 81/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ đạt tiêu chuẩn đô thị loại II,
trực thuộc tỉnh Quảng Nam
Landscape
  64 80/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra Ban Kinh tế và Ngân sách về Đề án và Dự thảo nghị quyết về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Landscape
  65 79/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí và lệ phí
thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
Landscape
  66 78/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 Landscape
  67 77/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2020 Landscape
  68 76/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thu - chi ngân sách năm 2015, dự toán ngân sách năm 2016, Landscape
  69 76/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra kết quả rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Landscape
  70 75/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế năm 2015 và kế hoạch năm 2016
Landscape
  71 74/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016 Landscape
  72 73/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VIII
Landscape
  73 72/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VIII
Landscape
  74 53/BC-HĐND 07/12/2015 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và Dự thảo nghị quyết Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 Landscape
  75 52/BC-HĐND 07/12/2015 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện miền núi năm 2015
Landscape
  76 75/BC-HĐND 04/12/2015 Tình hình chấp hành pháp luật năm 2015 Landscape
  77 74/BC-HĐND 04/12/2015 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Kế hoạch biên chế công chức, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2016

Landscape
  78 68/BC-HĐND 04/12/2015 Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có thời gian thực hiện đến năm 2015,
tầm nhìn đến năm 2020, 2030

Landscape
  79 67/BC-HĐND 04/12/2015 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.
Landscape
  80 31/BC-HĐND 20/07/2015 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Landscape
  81 44/BC-HĐND 16/07/2015 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Landscape
  82 51/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án và Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Landscape
  83 49/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015
Landscape
  84 48/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
Landscape
  85 47/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về
bãi bỏ Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 về thực hiện
chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung
Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND
Landscape
  86 46/BC-HĐND 02/07/2015 BC giam sat chuyen de Landscape
  87 46/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Landscape
  88 45/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

về Đề án và dự thảo Nghị quyết kiên cố hóa đường giao thông nông thôn

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Landscape
  89 45/BC-HĐND 02/07/2015 BCTT chap hanh phap luat Landscape
  90 44/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Quảng Nam

Landscape
  91 43/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Landscape
  92 43/BC-HĐND 02/07/2015 BCTT bien che Landscape
  93 42/BC-HĐND 02/07/2015 Kết quả khảo sát tình hình hoạt động và việc xử lý thu hồi các dự án triển khai không đảm bảo tiến độ tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Landscape
  94 41/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Đề án và Dự thảo
nghị quyết “Bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam”

Landscape
  95 40/BC-HĐND 02/07/2015 Kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên
lĩnh vực văn hóa - xã hội có thời gian thực hiện đến năm 2015
Landscape
  96 39/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về các Đề án: Đặt tên
bổ sung một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, tại thị xã Điện Bàn
và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam
Landscape
  97 38/BC-HĐND 02/07/2015 Báo cáo Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Đề án và Dự thảo nghị quyết “Cơ chế tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn Quảng Nam' Landscape
  98 37/BC-HĐND 02/07/2015 Báo cáo thẩm tra về của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 Landscape
  99 28/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Đề án và Dự thảo
nghị quyết Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng
Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Landscape
  100 27/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội

và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc

trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2015Landscape
  101 35/BC-HĐND 11/06/2015 Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
  102 16/BC-HĐND 23/04/2015 Kết quả hội nghị giao ban giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện miền núi

Landscape
  103 50/BC-HĐND 08/07/2014 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Landscape
  104 49/BC-HĐND 07/07/2014 BCTT de an muc chi pho bien, giao duc phap luat Landscape
  105 48/BC-HĐND 07/07/2014 BCTT De an thanh lap thi xa Dien Ban Landscape
  106 47/BC-HĐND 07/07/2014 BCTT tinh hinh chap hanh PL 6 thang 2014
  107 33/BC-HĐND 07/07/2014 Báo cáo hoạt động Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 Landscape
  108 32/BC-HĐND 07/07/2014 Báo cáo chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Rừng Landscape
  109 31/BC-HĐND 07/07/2014 Báo cáo thẩm tra Ban Dân tộc HĐND tỉnh về KTXH 6 tháng đầu 2014 Landscape

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn