Tìm kiếm chung

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản: Hiển thị tìm kiếm

Loại văn bản >> Quyết định
 STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về

Loại văn bản: Quyết định (13)

  1 47/QĐ-VP 17/12/2020 v/v nâng bậc lương thường xuyên cho công chức. Landscape
  2 46/QĐ-VP 17/12/2020 v/v nâng bậc lương thường xuyên cho công chức Landscape
  3 19/QĐ-CĐ 16/12/2020 Về việc tặng giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Landscape
  4 45/QĐ-VP 04/12/2020 Về việc tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 Landscape
  5 44/QĐ-VP 04/12/2020 Về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 Landscape
  6 43/QĐ-VP 04/12/2020 Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020 Landscape
  7 64/QĐ-HĐND 01/07/2016 Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Landscape
  8 63/QĐ-HĐND 29/06/2016 Phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Landscape
  9 62/QĐ-HĐND 29/06/2016 Phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Landscape
  10 61/QĐ-HĐND 29/06/2016 Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Landscape
  11 19/QĐ-HĐND 17/06/2016 Thành lập đoàn giám sát
  12 2/QĐ-HĐND 23/02/2016 Thành lập Đoàn giám sát phục vụ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VIII của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
Landscape
  13 17/QĐ-HĐND 08/05/2015 Thành lập Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa VIIILandscape

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn