Tìm kiếm chung

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản: Hiển thị tìm kiếm

Loại văn bản >> Kế hoạch
 STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về

Loại văn bản: Kế hoạch (16)

  1 18/KH-CĐ 16/12/2020 Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 Landscape
  2 30/KHLT-VP-CĐ 15/12/2020 KH tổ chức Hội nghị CBCC 2020 Landscape
  3 18/KH-HĐND 16/06/2016 Giám sát chuẩn bị nội trình Kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh Khóa IX của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
Landscape
  4 13/KH-HĐND 06/04/2016 Tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
Landscape
  5 10/KH-HĐND 23/03/2016 Tổng kết Nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Landscape
  6 7/KH-HĐND 22/03/2016 Tổ chức tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016
Landscape
  7 3/KH-HĐND 23/02/2016 Giám sát phục vụ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VIII của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
Landscape
  8 4/KH-HĐND 22/02/2016 Giám sát chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 16 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Khóa VIII
  9 55/KH-HĐND 10/12/2015 Tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Landscape
  10 58/KH-HĐND 17/09/2015 kế hoạch giám sát kỳ 15. Landscape
  11 28/KH-HĐND 11/05/2015 Kế hoạch Giám sát chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa VIII của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Landscape
  12 18/KH-HĐND 08/05/2015 Giám sát phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa VIII của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Landscape
  13 29/KH-HĐND 07/05/2015 Kế hoạch giám sát phục vụ kỳ họp thứ 14 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Landscape
  14 23/KH-HĐND 06/05/2015 Giám sát phục vụ Kỳ họp thứ 14 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa VIII Landscape
  15 4/KH-HĐND 10/02/2015 Giám sát chuyên đề năm 2015 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

Landscape
  16 19/KH-HĐND 13/05/2014 Kế hoạch giám sát ky 11 cua Ban Dân tộc Landscape

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn