Tin tức

BẾ MẠC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV: Đổi mới tư duy, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

BẾ MẠC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV: Đổi mới tư duy, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ...

Chiều nay 9/1, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 4 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng nay 5/1, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể theo hình thức tập trung. Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi

05 chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị quyết HĐND tỉnh

05 chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị quyết HĐND tỉnh

05 chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị quyết HĐND tỉnh

Đầu năm 2023 sẽ hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành

Đầu năm 2023 sẽ hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành

Tại phiên giải trình "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt" của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sáng qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cam kết, đầu năm 2023 sẽ hoàn thành công tác ban hành...

Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

Qua hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Diện mạo nông thôn đã thay đổi một cách căn bản, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng...

Quảng Nam tiếp tục chặng đường phát triển toàn diện, bền vững

Quảng Nam tiếp tục chặng đường phát triển toàn diện, bền vững

Thắng lợi trong việc hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đã tạo tiền đề, động lực cho Quảng Nam tiếp tục trên chặng đường phát triển toàn diện, bền vững năm 2023 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát huy kết quả đạt...

Những kết quả đáng phấn khởi

Những kết quả đáng phấn khởi

Với việc hoàn thành 15/15 chỉ tiêu đề ra (trong đó có 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch), có thể nói tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển tích cực, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đó sẽ là tiền đề,...