Hoạt động giám sát

Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh được tổ chức vào quý 3 năm 2023

Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh được tổ chức vào quý 3 năm 2023

Tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X, đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đo đạc,...

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng ngày 30.11, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi...

Học văn hoá song song song với học nghề - những khó khăn nhất định

Học văn hoá song song song với học nghề - những khó khăn nhất định

Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022); chiều ngày 22.11.2022, đồng chí Trần Thị Bích Thu, Trưởng ban Văn hoá - Xã Hội chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng Quảng Nam và Trung tâm Giáo dục...

Nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ của ngành y tế

Nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ của ngành y tế

Để chuẩn bị nội dung phục vụ cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa X, sáng ngày 22/11, đồng chí Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn Hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn...

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tây Giang

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tây Giang

Ngày 18.11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tây Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực...

Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Núi Thành

Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Núi Thành

Ngày 11.11.2022, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh do bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Núi Thành để nắm thông tin về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm...