Hoạt động giám sát

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát và làm việc với UBND huyện Tây Giang.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát và làm việc với UBND huyện Tây Giang.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 28.02 đến ngày 02/3/2022, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Hươm - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn đã tổ chức khảo sát về tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát...

Có 148 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh được công nhận

Có 148 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh được công nhận

Sáng ngày 24.2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02.11.2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp...

Nam Trà My có 22 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3-4 sao

Nam Trà My có 22 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3-4 sao

Hôm nay 21/2, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Nam Trà My

Huyện Tiên Phước dẫn đầu toàn tỉnh về sản phẩm OCOP

Huyện Tiên Phước dẫn đầu toàn tỉnh về sản phẩm OCOP

áng ngày 15.02, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tiên Phước về tình hình triển khai Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02.11.2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng...

Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh được tổ chức vào quý 3 năm 2023

Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh được tổ chức vào quý 3 năm 2023

Tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X, đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đo đạc,...

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng ngày 30.11, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi...