Văn hóa – đời sống

Công tác phối hợp tiếp công dân năm 2022 đạt kết quả tốt

Công tác phối hợp tiếp công dân năm 2022 đạt kết quả tốt

Chiều ngày 04.01, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan tham mưu phối hợp tiếp công dân tỉnh năm 2022, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng đại diện các cơ quan liên quan tham dự

Sửa đổi định mức phân bổ chi thường xuyên lĩnh vực y tế

Sửa đổi định mức phân bổ chi thường xuyên lĩnh vực y tế

Sửa đổi định mức phân bổ chi thường xuyên lĩnh vực y tế

Thực trạng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở hiện nay

Thực trạng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở hiện nay

Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.., đặc biệt, thiết chế văn hoá cơ sở cấp xã là nơi gần gũi, thiết thực, đang hằng ngày, hằng giờ đồng hành với đời sống tinh thần của Nhân dân, xuất...

Quảng Nam luôn quan tâm điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh Lào

Quảng Nam luôn quan tâm điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh Lào

Đó là một trong những chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại buổi gặp mặt, đối thoại với lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất, thời gian qua, Quảng Nam đã đào...

Nhiều ý kiến góp ý Đề án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

Nhiều ý kiến góp ý Đề án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

Dự thảo Đề án quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 một trong số các nội dung do UBND tỉnh đăng ký trình HĐND tỉnh tại kỳ họp...