Chương trình kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X