Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 15:18 | 22/11 Lượt xem: 125

Ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện đối với 02 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. 

 
Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Sáng ngày 21/11, Hội nghị phản biện về dự thảo Nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh: Đây là dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các nghị định hướng dẫn thi hành góp phần bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân thật sự được phát huy, thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện và thực chất ở cơ sở.

Sau khi đại diện Sở Nội vụ, cơ quan chủ trì, soạn thảo trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết, các đại biểu tham dự hội nghị là đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và Ban Công tác Mặt trận một số địa phương trên địa bàn tỉnh và các chuyên gia trong lĩnh vực dân chủ cơ sở, Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia ý kiến phản biện.

Tham gia góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị quyết, nhiều ý kiến cho rằng, nội dung các nhóm biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở còn khá chung chung, chưa cụ thể, khó thực hiện, nên đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung làm rõ hơn, cụ thể hơn những biện pháp được nêu trong dự thảo Nghị quyết để bảo đảm tính khả thi, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở; đề nghị bổ sung các nguyên tắc thực hiện dân chủ được quy định tại Điều 3 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở vào dự thảo Nghị quyết để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị về bảo đảm thực hiện dân chủ ở sơ sở được thực chất; bổ sung và nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; định kỳ hằng năm, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập…

Chiều cùng ngày, Hội nghị phản biện đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Sau khi đại diện Sở Nội vụ, cơ quan chủ trì, soạn thảo trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết, các đại biểu tham dự hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các chuyên gia, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Lãnh đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương có đối tượng thụ hưởng chính sách và đại diện cá nhân của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thụ hưởng tham gia ý kiến.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, có ý kiến đề nghị cơ quan dự thảo cần quy định rõ đối tượng áp dụng (bổ sung điều khoản không áp dụng cho những người hoạt động không chuyên trách đã có lương hưu); nên cân nhắc lại nguồn kinh phí bố trí đủ trong quá trình thực hiện chính sách; bổ sung thêm một số chức danh, đối tượng điều chỉnh cụ thể như: Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã, cán sự chuyên môn; quan tâm hỗ trợ đối tượng không chuyên trách cấp xã, bởi số đông đối tượng này sẽ thuộc nhóm nghỉ việc ngay sau khi sắp xếp, tinh giản đơn vị hành chính; không nên áp mức hỗ trợ cào bằng trong từng nhóm đối tượng, bên cạnh đó, phải tính đến thời gian công tác và quá trình cống hiến nhằm động viên và tạo sự công bằng; có ý kiến đề nghị không hỗ trợ bằng số tiền tuyệt đối ch từng chức danh như dự thảo mà đề nghị quy đổi về phần trăm mức hỗ trợ theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ…

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, hội nghị phản biện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia góp ý, phản biện xã hội; góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, bảo đảm tính khả thi của nghị quyết sau khi được thông qua. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị và góp ý qua văn bản để đề nghị Sở Nội vụ - cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tác giả: Phan Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: