Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT.HĐND

Năm:
select
STTNội dungVăn bản
1 TAI LIEU TRINH PHIEN HOP THANG 5
2 BAO CAO TRINH PHIEN HOP THANG 4.2020
3 TAI LIEU PHIEN HOP THUONG TRUC THANG 3 NAM 2020
4 BÁO CÁO trình phiên họp Thường trực tháng 2/2020
5 Báo cáo nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 01/2020

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website