Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang
3 Về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
4 Về đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
5 Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
6 Dự thảo nghị quyết về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
7 Về việc cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, thị xã Điện Bàn
8 Về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
9 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừngtỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
10 Dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX
11 Dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
12 Dự thảo Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (ông Nguyễn Phi Thạnh)
13 Dự thảo Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (bà Trần Thị Kim Hoa)
14 Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Lê Ngọc Trung)
15 Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Lê Văn Sinh)

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website