Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
2 Nghị quyết về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
3 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020
4 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
5 Nghị quyết về chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam
6 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam
7 Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất vàtiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020
10 Nghị quyết về quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
12 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
13 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
14 Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
15 Nghị quyết kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website