Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Về thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
2 Về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
3 Quy định mức thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 Về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
5 Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
9 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
10 Về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
11 Về sửa đổi, bổ sung điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
13 Dự thảo Nghị quyết về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam
14 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
15 Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện: Nông Sơn, Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn
16 Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
17 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng các dự án: Nâng cấp Nghĩa trang Nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia
18 Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
19 Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website