Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu

Văn phòng HĐND tỉnh tích cực tham mưu, phục vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư
Từ đầu năm đến nay, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 09 buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh với 42 lượt công dân/26 vụ việc; tham mưu ban hành 11 Thông báo kết luận đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng và UBND các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân thường kỳ tháng 10
Ngày 9.10, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Võ Hồng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân thường kỳ tháng 3.2020
Sáng ngày 10.3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh đã chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 3.2020 của Thường trực HĐND tỉnh. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh.
Tiếp công dân thường kỳ tháng 01.2020
Sáng ngày 10.01.2020, đồng chí Võ Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự buổi tiếp có các đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Liên kết web

select

Liên kết Website