Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Hoạt động giám sát

Nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội
Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tại buổi làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho Bạc Nhà nước tỉnh vào sáng ngày 11/6 về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023
Khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Theo thông tin phản ánh của thị xã Điện Bàn tại buổi khảo sát, làm việc với Ban Văn hóa - Xã Hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024, ngày 06/6, Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (buổi sáng) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (buổi chiều) về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công. Đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...
Khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà My
Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 03/4/2024 về khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh
Một số dự án đầu tư công chậm thực hiện quyết toán
Tiếp tục kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website