Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Hoạt động giám sát

Đề xuất chưa trình nội dung quy định mức bồi dưỡng cho nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Nội vụ cùng các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội để trao đổi các nội dung về Đề án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ và quy định mức bồi dưỡng cho nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Đề xuất chưa ban hành quy định hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Sáng ngày 06/01/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để xem xét 02 Đề án trình kỳ họp...
Hội nghị lấy ý kiến về cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa
Sáng 05.01, tại trụ sở HĐND-UBND thị xã Điện Bàn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cơ chế chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Chiều ngày 04.01, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh nhằm thảo luận, cho ý kiến về nội dung trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh, khóa X.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND phường Tân Thạnh và phường Hòa Thuận
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND phường Tân Thạnh và phường Hòa Thuận để trao đổi một số vấn đề liên quan về Đề án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ và quy định mức bồi dưỡng cho nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hà Đức Tiến - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website