Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Hoạt động giám sát

Thăng Bình: Có 03 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Triển khai Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 12/9/2022 của Đoàn giám sát Tổ đại biểu số 04 HĐND tỉnh về giám sát tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn; ngày 22/9/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Phan Công Vỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường và UBND huyện Thăng Bình.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Hội An
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HĐND, vào sáng ngày 20.9.2022, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc với xã Cẩm Kim, xã Cẩm Hà thành phố Hội An về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030
Thông qua báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022
Sáng nay 22.9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát việc đầu tư xây dựng và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã
Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh triển khai giám sát tại huyện Nam Giang
Thực hiện Kế hoạch của HĐND tỉnh về giám sát tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Đoàn giám sát Tổ đại biểu số 03 HĐND tỉnh do ông Bhling Mia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây Giang làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ thuộc Công ty TNHH MTV xi măng Xuân Thành Quảng Nam; khu xử lý chất thải rắn, thu gom chôn lấp rác thải tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ và làm việc với UBND huyện...

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website