Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đề án và dự thảo NQ

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 Về việc giới thiệu bầu bổ sung chức danhỦy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại
xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
4 Đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh
5 Quy định về chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
6 Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Sửa đổi phụ lục đính kèm tại Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP
8 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên
địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
9 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B
1. Dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao
2. Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
10 Đề nghị ban hành Nghị quyết “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định
một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025”
11 Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
1. Dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc)
2. Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E
3. Dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
12 Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
13 Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030
14 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh
15 Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025
16 Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website