Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Phóng sự ảnh

Khảo sát việc trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế việc thực hiện trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đoàn tiến hành khảo sát thực tế diện tích rừng trồng thay thế của của công trình thủy điện: Đăk Mi4, Sông Bung 2, Sông Tranh 2; giám sát trực tiếp tại các địa phương Phước Sơn, Nam Giang và Bắc Trà My.
Đổi thay Đại Lộc
Khảo sát khu, cụm công nghiệp
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website