Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X
Trang Thông tin điện tử trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X.
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X
Trang Thông tin điện tử trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X
Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X: thông qua 06 nghị quyết
Chiều nay ngày 25.6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ tám để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh đột xuất trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm tại Hội trường số 2, trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh kết nối với 15 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng...
Triệu tập kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X – Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Ngày 17.6.2022, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Tiếp nối một chính sách nhân văn, hiệu quả
Xác định đảm bảo an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm mọi người dân đều phải được hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website