Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Nội dung trình phiên họp

Năm:
select
STTNội dungVăn bản
1 Báo cáo nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2022
2 Nội dung trình phiên họp liên tịch Thường trực HĐND, UBND tỉnh tháng 5 năm 2022
3 Nội dung trình phiên họp liên tịch Thường trực HĐND, UBND tỉnh tháng 3 năm 2022

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website