Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của UBND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Kết quả tình hình thực hiện rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và Phương án thực hiện giai đoạn 2023-2025
2 Tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 3) và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Liên kết web

select

Liên kết Website