Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 07 tháng 01 năm 2022
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X

(Ngày 12/01/2022)


I. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (05 phút).

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).

4. Đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình:

4.1. Quy định chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (15 phút). (Xem/Tải về)

4.2. Quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (10 phút). (Xem/Tải về)

4.3. Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025 (10 phút). (Xem/Tải về)

4.4. Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 (10 phút). (Xem/Tải về)

5. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (25 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban).

6. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem)

7. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút).  (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem)

8. Thực hiện công tác nhân sự (10 phút).

Tổng thời lượng: 115 phút

Nghỉ giải lao 15 phút (từ 09 giờ 25 phút đến 09 giờ 35 phút)

9. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận.

10. Đại biểu thảo luận chung tại Hội trường (đến 11h15 kết thúc buổi sáng)

II. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

1. Từ 13 giờ 30 phút – 14 giờ 30 phút: Tiếp tục thảo luận tại Hội trường và phát biểu giải trình của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Chủ tọa kỳ họp tổng kết thảo luận tại Hội trường.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

5. Nghi lễ chào cờ - bế mạc./.

________________________________

CÁC TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

1. Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030. (Xem/Tải về)

2. Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (Xem/Tải về)

3. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025:
         + Dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao (Xem/Tải về)
          + Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. (Xem/Tải về)

4. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022:
           + Dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) (Xem/Tải về)
         + Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E (Xem/Tải về)
          + Dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam (Xem/Tải về)

5.  Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. (Xem/Tải về)

6.  Thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 4, Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014. (Xem/Tải về)

7.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025. (Xem/Tải về)

8.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/Tải về)

9.  Sửa đổi phụ lục đính kèm tại khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. (Xem/Tải về)

10. Tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh. (Xem/Tải về)

  11.  Báo cáo việc sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong đó có bổ sung giá đất đối với một số vị trí còn thiếu sót trong bảng giá đất, một số tuyến đường mới đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng nhưng chưa được quy định trong bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024. (Xem/Tải về)

12.  Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020. (Xem/Tải về)

         13. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh. (Xem/Tải về)
Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website