Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI, HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 (Ngày 23/4/2024)


Bắt đầu lúc 08 giờ 00.

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (05 phút).

3. Chủ tọa kỳ họp phát biểu khai mạc kỳ họp (10 phút).

4.  Đại diện UBND tỉnh trình bày tóm tắt các Tờ trình:

4.1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2024 (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4.2. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

5. Thực hiện thủ tục về công tác nhân sự (có Chương trình riêng) (20 phút).

6. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan trên lĩnh vực do Ban phụ trách (30 phút).

6.1. Thẩm tra về bãi bỏ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (Xem/Tải về)

6.2. Thẩm tra về sửa đổi điểm b, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (Xem/Tải về)

6.3. Thẩm tra về hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025 (Xem/Tải về)

6.4. Thẩm tra về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công (Xem/Tải về)

6.5. Thẩm tra về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2024 (Xem/Tải về)

6.6. Thẩm tra về tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 2) (Xem/Tải về)

6.7. Thẩm tra về phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 từ nguồn dự phòng đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh cho dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) huyện Thăng Bình (Xem/Tải về)

7. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan trên lĩnh vực do Ban phụ trách (15 phút).

7.1. Thẩm tra về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam (Xem/Tải về)

7.2. Thẩm tra về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh (Xem/Tải về)

8. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các các nội dung liên quan trên lĩnh vực do Ban phụ trách (15 phút).

8.1. Thẩm tra về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Xem/Tải về)

Nghỉ giải lao 15 phút

9. Chủ tọa gợi ý thảo luận. (Xem/Tải về gợi ý thảo luận)

10. Đại biểu thảo luận chung tại Hội trường.

11. Phát biểu giải trình của các thành viên UBND tỉnh.

12. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận.

13. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.

14. Chủ tọa phát biểu bế mạc kỳ họp.

15. Nghi lễ chào cờ - bế mạc./.

CÁC TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công: (1) dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao (Xem/Tải về); (2) dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Xem/Tải về); (3) dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại thành phố Hội An (Xem/Tải về); (4) dự án phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại Quảng Nam (Xem/Tải về)

2. Báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 2). (Xem/Tải về)

3. Phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 thu hồi số vốn ứng trước thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) huyện Thăng Bình từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. (Xem/Tải về)

4. Quy định mức hỗ trợ đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/Tải về)

5. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/Tải về)

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. (Xem/Tải về)

7. Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. (Xem/Tải về)

8. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các Dự án: (1) Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT 613B; (2) Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước; (3) Dự án thành phần 1: Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công); (4) Dự án thành phần 2: Đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A. (Xem/Tải về)

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website