Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 34, văn bản 1 đến 20 trong 669 văn bản.
1 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023
Số: 145/BC-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 27/06/2023  Người ký: Võ Xuân Ca
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3 Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vềtình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 (đợt 2)
5 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm
Số: 110/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 11/07/2022  Người ký: Võ Xuân Ca
6 Về tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 (đợt 2)
7 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
Số: 86/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
8 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
Số: 71/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 05/07/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
9 Nghị quyết kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa X
10 Đánh giá tình hình cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2023; dự kiến khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
11 Về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 924/MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
12 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 241/BC-MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
13 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang
14 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh
15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
16 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam
17 Báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất hướng xử lý các kết luận của Kiểm toán nhà nước Chuyên đề Covid-19
Ngày ban hành: 07/07/2023  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
18 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
19 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định nội dung hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Tình hình phân bổ và điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Liên kết web

select

Liên kết Website