Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 30, văn bản 1 đến 20 trong 585 văn bản.
1 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm
Số: 110/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 11/07/2022  Người ký: Võ Xuân Ca
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách trung ương
3 Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách trung ương
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022
5 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Số: 101/BC-UBND  Ngày ban hành: 01/06/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
6 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
Số: 86/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
7 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
Số: 71/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 05/07/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
8 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 129/BC-UBND  Ngày ban hành: 07/07/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
9 Về kết quả thu - chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
10 Về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 924/MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
11 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 241/BC-MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
12 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Số: Số 621/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/12/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
13 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
14 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách trung ương
1. Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
3. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT UBND TỈNH TRÌNH KỲ HỌP
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
4. BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
15 Đề nghị bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022
16 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
Số: Số 581/BC-CA  Ngày ban hành: 22/11/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
17 Kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021
Số: Số 1505/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 26/11/2021  Người ký: Lê Văn Chương
18 Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án khởi công mới
19 Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành phố Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới)
20 Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số: Số 68/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/06/2022  Người ký: Trần Xuân Vinh

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website