Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Hoạt động giám sát

Đề xuất sửa đổi chính sách đất đai nhằm chống thất thu ngân sách
Sáng ngày 07/4, đồng chí Dương Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” tại Sở Tài chính
Khảo sát thực tế việc quản lý tài sản nhà nước và việc sắp xếp, tinh giản biên chế tại Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên
Chiều ngày 22/3/2022, Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực tế việc quản lý tài sản nhà nước và việc sắp xếp, tinh giản biên chế tại Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên. Ông Dương Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Cần chú trọng 4 lĩnh vực thường dễ xảy ra lãng phí
Chiều ngày 23/3/2022, ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Tiên Phước
Nguy cơ lãng phí diện tích trụ sở một số cơ quan
Chiều ngày 01.3.2022, Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” của Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm tiến hành khảo sát tại trụ sở Chi cục thuế Tam Kỳ - Phú Ninh;...
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiếp công dân ở chính quyền cơ sở
Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát về thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website