Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NAM KHÓA XV

   DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NAM KHÓA XV


  TRƯỞNG ĐOÀN

    


   Ông Lê Văn Dũng
   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội,
   Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam


  THÀNH VIÊN  Ông Dương Văn Phước
  Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội,
  Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  chuyên trách tỉnh Quảng Nam

         

  Ông Phan Thái Bình
  Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 
  Uỷ viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

   

  Ông Tạ Văn Hạ
  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội


     

  Ông Nguyễn Đức Hải
  Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
  Phó Chủ tịch Quốc hội

   

  Ông Vương Quốc Thắng
  Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

     

  Bà Đặng Thị Bảo Trinh
  Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam,
  Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website